Příjem vysokých vitamínů A, E a D spojený s menším počtem respiračních potíží

Zjištění vyžadují další studii vzhledem k současné pandemii koronaviru, tvrdí vědci.

Vysoký příjem vitaminů A, E a D může být spojen s menším počtem respiračních problémů u dospělých, naznačuje analýza národně reprezentativních dlouhodobých údajů z výzkumu publikovaných online v časopise Prevence a zdraví výživy BMJ.

Zjištění vyžadují další studium různých etnických skupin a geografických oblastí vzhledem k současné pandemii koronaviru, tvrdí vědci.

Dieta hraje klíčovou roli při snižování rizika několika infekcí, i když přesně to, jak posiluje imunitu, je složité a není plně pochopeno. O vitamínech A, E, C a D se již předpokládá, že napomáhají normálnímu fungování imunitního systému v Evropské unii a Americká asociace potravin naznačuje, že tyto vitamíny mohou pomoci předcházet infekcím dýchacích cest.

Vědci chtěli prozkoumat, zda příjem těchto vitaminů ze stravy a doplňků stravy může souviset s prevalencí respiračních potíží v národně reprezentativním vzorku dospělých z Velké Británie.

Spoléhali na informace poskytnuté 6 115 dospělými účastníky Národního programu výzkumu výživy a výživy 2008–2016 (NDNS RP), kteří absolvovali tři nebo více dní výživového deníku. NDNS RP je kontinuální průzkum, který každoročně shromažďuje informace o jeho jídle a pití konzumovaném přibližně 1000 náhodně vybranými lidmi žijícími v soukromých domácnostech po celé Velké Británii.

Účastníci hlásili potíže s dýcháním a nebyli diagnostikováni klinickým lékařem. Byly široce definovány a zahrnovaly jak infekční, tak neinfekční stavy, jako je nachlazení, chronická obstrukční plicní nemoc a astma.

Vědci sledovali pouze dietní příjem (kontinuální expozice) a dietní příjem a doplňky stravy (binární expozice), s přihlédnutím k potenciálně ovlivňujícím faktorům, jako je věk, pohlaví, hmotnost (BMI), kouření, příjem domácnosti a celkový příjem energie.

Bylo hlášeno celkem 33 případů respiračních problémů. Tito jedinci byli obecně starší a bylo méně pravděpodobné, že by pravidelně užívali doplňky vitaminu A, E, C nebo D.

Nebyla zjevná souvislost mezi BMI a příjmem vitamínů, ani mezi BMI a respiračními potížemi. A nebylo možné určit žádnou souvislost s doplňky vitaminu C, protože žádný z dospělých s dýchacími potížemi neřekl, že je užívá.

Ale příjem vitaminů A a E z potravy a doplňků je spojen s nižší prevalencí respiračních problémů u dospělých ve Velké Británii. Mezi hlavní dietní zdroje vitaminu A patří játra, plnotučné mléko a sýr, stejně jako mrkev, tmavě zelená listová zelenina a oranžové ovoce. Mezi hlavní dietní zdroje vitaminu E patří rostlinné oleje, ořechy a semena.

A příjem vitaminu D z doplňků, ale nikoli ze stravy, je spojen s menším počtem respiračních problémů, což vedlo vědce k tomu, aby navrhli doplnění poznatků do současné vědecké debaty o hodnotě doplňků vitaminu D.

„Odhaduje se, že asi pětina běžné populace ve Velké Británii má nízkou hladinu vitaminu D a více než 30% starších lidí ve věku 65 let a více nedosahuje doporučeného příjmu živin,“ píší.

„Naše zjištění jsou v souladu s hypotézou, že suplementace má zásadní význam pro zajištění udržení adekvátního stavu vitaminu D a potenciálně naznačuje, že samotný příjem vitaminu D v potravě nemůže pomoci udržovat adekvátní stav vitaminu D.“

Jedná se o observační studii, která jako taková nemůže určit příčinu, a bylo dodáno, že počet respiračních problémů byl malý, což znamená, že nemohou dospět k závěru o pandemii koronaviru, varují vědci.

„Je zapotřebí dalšího výzkumu k posouzení důsledků současné studie v souvislosti se současnou pandemií koronavirové choroby v roce 2019 s využitím údajů z podélných kohort,“ navrhují.

„Naše studie rovněž zdůrazňuje potřebu dalšího shromažďování údajů o stravovacích a respiračních poruchách, které by pokrývaly širší geografické oblasti a vysoce rizikové skupiny, včetně zaměření na jiné etnické skupiny,“ dodali.

Shane McAuliffe, vedoucí vědecké komunikace pro NNEdPro Nutrition & COVID-19 Pracovní skupina uvedla: „Uznává omezení těchto údajů, ale zvyšuje rostoucí zájem a důkazy o úloze vitaminu D ve zdraví dýchacích cest.

„Vzhledem k našim znalostem o rozsahu nedostatku vitaminu D v populaci, vyváženém nízkými náklady a nízkým rizikem nežádoucích účinků, se zdá rozumné poskytovat doplňky tohoto klíčového vitaminu, zejména těch, u nichž je nejpravděpodobnější nedostatek.“

Profesor Sumantra Ray, výkonný ředitel globálního centra NNEdPro pro výživu a zdraví v Cambridge a hostující profesor veřejného zdraví v Imperial College London, dodal: „Národně reprezentativní údaje nám stále připomínají, že nedostatky mikroživin nejsou minulostí, a to ani v zemích s vyššími příjmy, jako je Spojené království, a tento trend se odráží ve srovnatelných globálních zdrojích dat ze zemí s nízkými zdroji a z vyspělých zemí. zdravotnické systémy.

„Přesto jsou nedostatky mikroživin často přehlíženy jako klíčový faktor přispívající k zátěži podvýživou a špatným zdravotním stavem, což je další vrstva výzvy během pandemie Covid-19.“

Reference: 28. října 2020, BMJ Výživa, prevence a zdraví.
DOI: 10.1136 / bmjnph-2020-000150

Related articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share article

Latest articles

Byl objeven a pojmenován fascinující příběh asteroidu Trojan Jupiter (cíl mise Lucy NASA)

Ilustrace sedmi cílů mise Lucy: binární asteroid Patroclus / Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele a hlavní asteroid Donald Johnson.Poděkování: Laboratoř koncepčního obrazu NASA Goddard...

Kvantové bloky pro výrobu exotických elektronově magnetických vlastností

Přechodné kovy vázané v grafenové formě elektronového paprsku slibují kvantové stavební bloky. Půjčka Ondrej Dyke, Andrew Lupin և Jacob Jacob Svet /...

Globální oteplování ohrožuje potravinové řetězce – „dopad může být vážný“

Studie zkoumala plankton ve sladkovodních bazénech vystavených sedmiletému experimentálnímu oteplování. Zápočet: Exeter University Rostoucí teploty mohou podle nové studie snížit účinnost potravinových řetězců a...

Pocit sounáležitosti klíč ke zlepšení

Studenti mají ve třídě větší motivaci, když mají pocit, že patří do jejich školy. Rodiče se mohou bát, že pokud jejich student nebude motivován k...

Proč jsou metody distribuce vakcín COVID-19 krátké + 3 způsoby, jak je vylepšit

Objevilo se několik návrhů, jak distribuovat COVID-19 vakcíny, ale nezajistí spravedlivé rozdělení vakcíny. Tým, který zahrnuje Nicole Hassoun, profesorku na Binghamton University, navrhuje...

Newsletter

Subscribe to stay updated.