Starověká genetika sleduje původ a úpadek legendárních Skythů

Kopec 4 pohřebiště Eleke Sazy ve východním Kazachstánu. Fotografický kredit: Zainolla Samashev

Kvůli jejich interakcím a konfliktům s velkými současnými euroasijskými civilizacemi mají Skythové legendární status v historiografii a populární kultuře. Scythians velmi ovlivnil kultury jejich mocných sousedů a představil nové technologie, jako jsou sedla a další vylepšení jízdy na koni. Starověká řecká, římská, perská a čínská říše zanechala řadu zdrojů, které z jejich pohledu popisovaly zvyky a praktiky obávaných válečníků na koních, kteří přišli z vnitrozemské Eurasie.

Navzdory důkazům z vnějších zdrojů je o skýtské historii známo jen málo. Bez psaného jazyka nebo přímých zdrojů zůstává nejasný jazyk nebo jazyky, ze kterých pocházejí, odkud pocházejí a jak různé kultury, které pokrývají tak velkou oblast, zůstávají nejasné.

Přechod do doby železné a formování genetického profilu Skythů

Nová studie publikovaná v Pokrok ve vědě Historie Scythianů se 111 starodávnými genomy od klíčových Scythianů a necythianů osvětluje mezinárodní tým genetiků, antropologů a archeologů pod vedením vědců z Oddělení archeogenetiky Ústavu Maxe Plancka pro vědu o lidské historii v Jena – skýtské archeologické kultury středoasijské stepi.

Zlatý muž

Pohřeb sociální elity zvaný „Zlatý muž“ z pohřebiště Eleke Sazy. Fotografický kredit: Zainolla Samashev

Výsledky této studie ukazují, že významné genetické obraty byly spojeny s poklesem dlouhotrvajících sedavých skupin z doby bronzové a vzestupem skýtských nomádských kultur v době železné. Jejich výsledky ukazují, že po relativně homogenním sestupu pastýřů pozdní doby bronzové na přelomu prvního tisíciletí před naším letopočtem. Příliv z východu, západu a jihu do stepi vytvořil nové smíšené genofondy.

Různé národy středoasijské stepi

Studie jde ještě dále a identifikuje nejméně dva hlavní zdroje původu kočovných skupin z doby železné. Východní zdroj pravděpodobně pocházel z populací v pohoří Altaj, které se během doby železné šířily na západ a na jih a při pohybu se mísily. Tyto genetické výsledky jsou v souladu s načasováním a umístěním nalezeným v archeologických záznamech a naznačují expanzi populací z oblasti Altaje, kde byly nalezeny nejstarší skýtské pohřby zahrnující různé známé kultury, jako je Saka, Tasmola a Pazyryk v jih spojuje střední a východní Kazachstán.

Hun Xianbi kulturní pohřby

Letecký pohled na pohřby kultury Hun Xianbi. Lze identifikovat koně i válečníky. Fotografický kredit: Zainolla Samashev

Skupiny nacházející se v západních Uralských horách pocházejí překvapivě z druhého samostatného, ​​ale simultánního zdroje. Na rozdíl od východního případu zůstal tento západní genový fond, který je charakteristický pro rané sauromaticko-sarmatské kultury, do značné míry konzistentní kvůli šíření sarmatických kultur z Uralu do ponticko-kaspické stepi na západ.

Úpadek skýtských kultur byl spojen s novými genetickými obraty

Studie také pokrývá přechod po železné době a odhaluje nové genetické obraty a příměsi. Tyto události se zintenzivnily na přelomu prvního tisíciletí našeho letopočtu. Současně s úpadkem a následným zánikem skýtských kultur v centrální stepi. V tomto případě je nový příliv Dálného východu euroasijský věrohodně spojen s rozšířením nomádských říší východní stepi v prvních stoletích našeho letopočtu, jako jsou Konfederace Xiongnu a Xianbei, stejně jako s malými přílivy z íránských zdrojů, které pravděpodobně souvisejí s příliv expanze perské civilizace z jihu.

Ačkoli mnoho otevřených otázek o historii Scythianů nelze vyřešit od starověku DNA Tato studie sama ukazuje, jak moc se populace Eurasie v průběhu času změnila a promísila. Budoucí studie by měly i nadále zkoumat dynamiku těchto trans-euroasijských vazeb pokrývajících různá časová období a geografické regiony a odhalovat historii vazeb mezi západní, střední a východní Eurasií ve vzdálené minulosti a jejich genetickým dědictvím v dnešních euroasijských populacích.

Reference: 26. března 2021, Pokrok ve vědě.
DOI: 10.1126 / sciadv.abe4414

Related articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share article

Latest articles

Líheň je otevřená, stanici zabírá 10 členů posádky

Nově přidaný personál stanice, který se skládal z 10 členů, se shromáždil v servisní jednotce Zvezda, aby uspořádali uvítací ceremoniál s rodinnými příslušníky a...

Chronické virové infekce mohou mít hluboký trvalý účinek na imunitu člověka, podobně jako stárnutí

Analýza topologie sítě funkce imunitního systému představující desítky integrovaných buněčných odpovědí, které jsou během odstraňování viru hepatitidy C u lidí obráceny. Zkoumané signální...

Byly odhaleny bizarní dýchací orgány 450 milionů let starých mořských živočichů

Zápočet: UCR Trilobité měli při dýchání jednu nohu Nová studie našla první důkazy o vysoce vyvinutých dýchacích orgánech u mořských živočichů starých 450 milionů let. ...

“Čmáranice světla” v reálném čase

Vědci z Tokijské metropolitní univerzity vyvinuli zjednodušený algoritmus pro převod volně nakreslených čar na standardním stolním procesoru na hologramy. Dramaticky snižují náklady na...

Mineralogie hluboké kůry Země pohání hotspoty pro domácí život

Tým DeMMO Field zleva doprava: Lily Mumper, Britney Kruger a Caitlin Cesar vzorky zlomenin z vrtné soupravy DeMMO. Kredit: © Matt Kapost Pod zeleným...

Newsletter

Subscribe to stay updated.