Každý rok se promrhá 931 milionů tun potravin dostupných na spotřebitelské úrovni

Využito v roce 2019: 931 milionů tun potravin prodaných domácnostem, maloobchodníkům, restauracím a dalším potravinářským službám; Studie zjistila, že plýtvání potravinami je celosvětovým problémem, a to nejen v rozvinutých zemích. Zpráva o indexu potravinového odpadu pomáhá zemím sledovat pokrok v oblasti udržitelného rozvoje OSN.

Odhaduje se, že 931 milionů tun potravin, tedy 17% všech potravin, které mají spotřebitelé k dispozici v roce 2019, skončilo v koších domácností, maloobchodů, restaurací a dalších služeb s potravinami. Vyplývá to z nového výzkumu OSN provedeného na podporu globálního úsilí o snížení plýtvání potravinami o polovinu do roku 2030.

Hmotnost je zhruba ekvivalentní hmotnosti 23 milionů plně naložených 40tunových nákladních vozidel – dostatek nárazníku na nárazník, aby sedmkrát obletěl Zemi.

Zpráva o indexu potravinového odpadu z roku 2021 Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a partnerská organizace WRAP se zabývají potravinovým odpadem vytvářeným v maloobchodech, restauracích a domácnostech. Počítají se jak jídlo, tak nejedlé části, jako jsou kosti a slávky. Zpráva poskytuje dosud nejkomplexnější sběr, analýzu a modelování údajů o potravinovém odpadu a poskytuje zemím metodu měření potravinového odpadu. V 54 zemích bylo shromážděno 152 datových bodů za potravinový odpad.

Zpráva konstatuje, že téměř každá země, kde byl měřen plýtvání potravinami, byla významná bez ohledu na úroveň příjmů. Ukazuje, že většina tohoto odpadu pochází z domácností, které ve fázi spotřeby dodavatelského řetězce likvidují 11% všech dostupných potravin. Potravinářské služby a maloobchodní prodejny plýtvají 5%, respektive 2%.

Na celosvětové úrovni na obyvatele se každoročně na spotřebitelské úrovni vyhodí 121 kilogramů potravin, z toho 74 kilogramů v domácnostech. Zpráva rovněž zahrnuje regionální a národní odhady na obyvatele.

Potravinový odpad má významné environmentální, sociální a ekonomické důsledky. Například v době, kdy opatření v oblasti klimatu stále zaostávají, je 8–10% celosvětových emisí skleníkových plynů spojeno s nekonzumovanými potravinami, pokud jsou ztráty započítány před úrovněmi spotřebitelů.

„Snížení plýtvání potravinami by snížilo emise skleníkových plynů, zpomalilo ničení přírody přeměnou půdy a znečištěním, zlepšilo dostupnost potravin a tím snížilo hlad a ušetřilo peníze v době globální recese,“ uvedla Inger Andersen, výkonná ředitelka UNEP. “Pokud se máme vážně zabývat změnou klimatu, úbytkem přírody a biologické rozmanitosti a znečištěním a plýtváním, musí se podniky, vlády a občané z celého světa podílet na snižování plýtvání potravinami.” Letošní summit OSN o potravinových systémech je příležitostí přijmout odvážná nová opatření k řešení plýtvání potravinami po celém světě. “

S hladem 690 milionů lidí v roce 2019 se očekává prudký nárůst COVID-19a tři miliardy lidí, kteří si nemohou dovolit zdravou stravu, potřebují pomoc při snižování plýtvání potravinami doma.

Země mohou zvýšit své ambice v oblasti klimatu tím, že do vnitrostátně stanovených příspěvků k Pařížské dohodě zahrnou plýtvání potravinami a zároveň posílí zabezpečení potravin a sníží náklady domácností. Díky tomu je předcházení plýtvání potravinami klíčovou oblastí pro začlenění do strategií využití COVID-19.

Globální problém

„Po dlouhou dobu se věřilo, že plýtvání potravinami v domácnosti je pouze významným problémem ve vyspělých zemích,“ uvedl Marcus Gover, generální ředitel WRAP. “S vydáním zprávy o indexu potravinového odpadu můžeme vidět, že věci nejsou tak jednoznačné.”

„Za pouhých 9 let nedosáhneme cíle 3 cíle udržitelného rozvoje 12, pokud významně nezvýšíme investice do boje proti plýtvání potravinami v domácnostech po celém světě. To musí být prioritou pro vlády, mezinárodní organizace, korporace a filantropické nadace. “

Cílem 12.3 cíle udržitelného rozvoje (SDG) je snížit na polovinu globální potravinový odpad na obyvatele na úrovni maloobchodu a spotřebitele a snížit ztráty potravin ve výrobním a dodavatelském řetězci. Jedním ze dvou indikátorů cíle je index plýtvání potravinami.

Rostoucí počet zemí měřil v posledních letech plýtvání potravinami. Zprávy ukazují, že 14 zemí již shromáždilo údaje o potravinovém odpadu z domácností, které jsou kompatibilní s indexem potravinového odpadu. Dalších 38 zemí má údaje o odpadu z domácností, u nichž lze z důvodu menších změn v metodice, geografickém pokrytí nebo velikosti vzorku vytvořit odhad kompatibilní s SDG 12.3. Celkem 54 zemí mělo údaje o alespoň jednom ze tří sektorů, kterých se zpráva týká.

Nové globální odhady potravinového odpadu na spotřebitelské úrovni byly sestaveny ze stávajících datových bodů a extrapolací na základě odhadů pozorovaných v jiných zemích. Vzhledem k tomu, že 75% světové populace žije v zemi s přímo sledovaným odhadem plýtvání potravinami na úrovni domácností, je důvěra v tento odhad v tomto odvětví vyšší. S mnohem méně přímými odhady na úrovni maloobchodu a potravinářských služeb existuje menší důvěra v odhady v těchto odvětvích.

Údaje o rozdělení mezi plýtváním potravinami a nepoživatelnými částmi jsou k dispozici pouze v několika zemích s vysokými příjmy, což ukazuje průměrné rozdělení padesát na padesát na úrovni domácností. Podíl nepoživatelných částí představuje důležitou mezeru ve znalostech a může být vyšší v zemích s nižšími příjmy.

V návaznosti na práci této zprávy UNEP zřídí regionální pracovní skupiny, které budou rozvíjet schopnosti zemí v oblasti měření plýtvání potravinami včas pro další kolo podávání zpráv o cíli udržitelného rozvoje 12.3 koncem roku 2022 a pomohou jim vyvinout národní základní linie pro pokrok v této oblasti. cesta, cíl do roku 2030 a návrh vnitrostátních strategií pro předcházení plýtvání potravinami. Tento týden zahájil WRAP první britský národní akční týden plýtvání potravinami (1. – 7. Března), který přinesl zprávu, že plýtvání potravinami podporuje změnu klimatu.

Related articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share article

Latest articles

Líheň je otevřená, stanici zabírá 10 členů posádky

Nově přidaný personál stanice, který se skládal z 10 členů, se shromáždil v servisní jednotce Zvezda, aby uspořádali uvítací ceremoniál s rodinnými příslušníky a...

Chronické virové infekce mohou mít hluboký trvalý účinek na imunitu člověka, podobně jako stárnutí

Analýza topologie sítě funkce imunitního systému představující desítky integrovaných buněčných odpovědí, které jsou během odstraňování viru hepatitidy C u lidí obráceny. Zkoumané signální...

Byly odhaleny bizarní dýchací orgány 450 milionů let starých mořských živočichů

Zápočet: UCR Trilobité měli při dýchání jednu nohu Nová studie našla první důkazy o vysoce vyvinutých dýchacích orgánech u mořských živočichů starých 450 milionů let. ...

“Čmáranice světla” v reálném čase

Vědci z Tokijské metropolitní univerzity vyvinuli zjednodušený algoritmus pro převod volně nakreslených čar na standardním stolním procesoru na hologramy. Dramaticky snižují náklady na...

Mineralogie hluboké kůry Země pohání hotspoty pro domácí život

Tým DeMMO Field zleva doprava: Lily Mumper, Britney Kruger a Caitlin Cesar vzorky zlomenin z vrtné soupravy DeMMO. Kredit: © Matt Kapost Pod zeleným...

Newsletter

Subscribe to stay updated.